JSDH Stradouň

Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů Stradouň (JSDH)

 
V mnoha zemích, tak i v té naší jednotky dobrovolných sborů doplňují činnost profesionálních hasičských sborů a činnost hasičských útvarů průmyslových a podobných podniků. V Česku příspěvkové profesionální sbory tvoří dohromady Hasičský záchranný sbor České republiky.  K mimořádným událostem vyjíždějí jednotky sborů dobrovolných hasičů, které zřizují obce nebo podniky jako svou organizační složku. Kromě hašení požárů zasahují hasiči včetně dobrovolných, obvykle také při povodních,ale i  jiných živelních pohromách či ekologických haváriích. Pomáhají také při dopravních nehodách a mnohdy i při mimořádných událostech nebo poskytují různou technickou pomoc. Také spolupůsobí při prevenci požárů a prevenci dalších podobných nežádoucích událostí.
 
Všichni členové JSDH Stradouň jsou zároveň členy SDH Stradouň.
 
Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů Stradouň je dle poplachového plánu Pardubického kraje zařazena jako Jednotka Požární ochrany V. (JPO V) Jednotka JPO V STRADOUŇ je předurčena dle plošného pokrytí v základní úrovni (I. stupeň) poskytnout pomoc v katastru obce.
 
Poplach naší jednotce vyhlašuje KOPIS Pardubice, případně starosta obce Stradouň. Členové se svolávají pomocí hromadné sms zprávy nebo obecním rozhlasem.
 
Zdroj: Wiky.com,DB